rörinfodring Sacpipe

Om systemet

NYA SJÄLVBÄRANDE RÖR INNE I DET GAMLA AVLOPPSSYSTEMET

Rörinfodring med Sacpipe Connection System återställer avloppsstammens funktion näst intill oavsett hur dåligt skick det är på rören. Med flexibelt sömlöst foder installeras ett nytt självbärande rör i det gamla röret. Rörsystemet blir helt fritt från skarvar, från början till slut, via alla förgreningar och med en hållbarhet motsvarande nya PP-rör.

ETT KOMPLETT SYSTEM

Sacpipe Connection System är ett komplett system för rörinfodring av avloppssystem i fastigheter. Det installeras med hjälp av tryckluftsteknik, både i stående och liggande rörstammar samt genom alla förgreningar. Materialet härdar inne i de dåliga rören och skapar ett nytt självbärande rörsystem. Sacpipe Connection System använder sig av ett industriellt tillverkat material som är testat, identifierbart och spårbart. Allt installeras enligt våra installationsbeskrivningar av utbildade installatörer.

FLEXIBELT SÖMLÖST FODER

Våra flexibla sömlösa foder ger ett självbärande rörsystem, som klarar dimensionsförändringar och 90° böjar utan några rynkor eller veck. Rören får en förutbestämd godstjocklek. Materialet i det härdade röret blir mycket starkt och har egenskaper motsvarande ett konventionellt industriellt tillverkat avloppsrör.

GRENRÖR OCH NYA ANSLUTNINGAR

I Sacpipe Connection System ingår alltid grenrör som installeras med överlappning, vilket ger ett skarvlöst rörsystem med 100% täthet. Att installera grenrör innebär överlägsna fördelar och borgar för en bibehållen kvalité över lång tid. Med  Sacparts Anborrningsgren öppnas nya anslutningar i köksstammen och med Sacparts Relining Connection säkras övergången från konventionella rör till relinade rör.

RIVNING OCH BILNING MINIMERAS

Jämfört med traditionellt stambyte innebär rörinfodring med systemet att renoveringen kan genomföras utan onödig rivning och bilning av golv och väggar. Avfallet blir minimalt, vilket minskar renoveringens miljöpåverkan. Dessutom går arbetet snabbt. De boende kan till och med bo kvar i lägenheten under den korta tid som stamrenoveringen tar.

 

Hitta installatör nära dig
Hitta närmaste auktoriserade Sacpipe-installatör