historien om Sacpipe Falun

Historien om Sacpipe Connection System

Många års erfarenhet
Många års utveckling

Företaget bakom Sacpipe Connection System är Sacpro AB. Sacpro AB är Sveriges ledande leverantör av verktyg och material för rörinfodring av dagvatten- och avloppssystem. Företaget grundades i Falun 1988 av Jan-Erik Svedlund, som fortfarande är majoritetsägare och styrelseordförande till företaget. Sacpro har 28 års erfarenhet av relining i fastighet. Först var Sacpro entreprenör runt om i Sverige. Eftersom relining i fastighet var så nytt drev man en egen utveckling av material och verktyg för att installationerna skulle gå snabbare, enklare och säkrare. Sedan 2005 har Sacpro enbart verkat som producent och leverantör till entreprenörerna utan egen installationsverksamhet. Med andra ord är det många års utveckling och erfarenhet som ligger bakom Sacpipe Connection System.

Historien om Sacpipe Brawoliner_logo

Partnerskap med Brawoliner

Fodermaterialet som används i Sacpipe Connection System är från Tyskland – Brawoliner, som är marknadsledande på epoxy och foder i Europa. I vårt tycke är det marknadens bästa material och det är också därför det är grunden i Sacpipe Connention System.  Vi har sedan 2008 ett tätt samarbete med Brawoliner för att utveckla och testa materialet så det fortsatt ligger i framkant och motsvarar alla krav vi, våra auktoriserade installatörer och deras kunder har.

 

1988 Sacrab grundades av Jan-Erik Svedlund, arbetade med rörspräckning och rörinfodring i marknätet.


1990 Sacrab tar in rörinfodring i fastighet, vilket man var en av de första i Sverige som gjorde.


1991 Sacrab utvecklar verktyg för installation av foder och grenrörsfoder i fastighet.


1992 Sacrab delas upp i två affärsområden, dels entreprenad samt leverantör av material och verktyg


2005 Sacrab säljer av entreprenaddelen och verksamheten renodlas till leverantör av material och verktyg för relining i fastighet. Företaget byter namn till Sacpro.


2008 Sacpipe Connection System lanseras, där Brawoliner foder, Sacparts grenrör och anborrningsgren ingår.


2012 Auktoriserad installatör av Sacpipe Connection System lanseras. Systemet kompletteras med Sacparts Relining Connection som är en säker anslutning från ett konventionellt rör till ett relinat rör.