Relining hyreshus Sacpipe

Vad är relining

I grunden finns det två olika tekniker

Relining är ett samlingsnamn olika metoderna för invändig renovering av rör. Det finns flera olika tekniker/metoder men gemensamt är att det blir färre ingrepp i fastigheten, mindre påverkan för boende och en kortare renoveringstid.

Det finns framför allt två olika tekniker för att renovera rör med relining i fastigheter –  infodring med flexibla foderrör så som Sacpipe Connection System eller invändig beläggning med härdplast.

 • Vid infodring med flexibla foderrör skapas ett nytt självbärande rörsystem med hjälp av tryckluftsteknik och fodret härdar under tryck inuti gamla röret. Det installeras helt enkelt ett nytt rör med det gamla röret som form. När det nya röret härdat är det inte längre beroende av det gamla röret.
 • Vid invändig beläggningen sprayas polyesterplast rören invändigt eller så borstas epoxyplast ut invändigt för att sedan härda inne i rören. Det befintliga gamla röret förbättras med en invändig beläggning/slityta.

Det är framför allt tre faktorer som avgör att det blir ett bra resultat av relining – valet av system, material och installatör.

Några tips till dig som upphandlar en renovering med relining:

 • Gör hemläxan först! Läs på om systemet och materialet. Be om referenser samt provbitar så att du kan känna och klämma på det och jämföra det med ett nytt PP-rör.
 • En del installatörer är medlemmar i BRiF, Branschföreningen Relining i Fastighet. Det medför en årlig kontroll av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Vilket inte säkerställer resultatet men de har ordning på företaget, dokumentation och annat.
 • Använd en installatör som är utbildade på systemet de installerar. Be om att få se utbildningsbevis för berörd installatör.
 • Prefabricerade grenrör ska installeras. Kontrollera att detta finns med i offerten.
 • Egenkontroll samt drifts- och underhållsinstruktion ska alltid lämnas till beställaren. För att säkerställa resultatet kan en oberoende besiktningsman anlitas som besiktar utsatta delar, så som grenrör och böjar.
 • Se till att göra en grundlig förstudie av projektet och se till att offertförfrågan är genomarbetad så att ni minimera eventuella tilläggsarbeten.
 • Saknar du kunskapen ska du ta hjälp av en oberoende konsult. (Det finns inga oberoende säljare…)

 

coating-and-liner
Rör relinade med två olika tekniker, invändig beläggning till vänster och infodring med flexibla foderrör till höger.


Kort om beläggningsmetoderna:

 • Ett hantverk på plats. Det är väldigt viktigt att det är en duktig hantverkare/installatör.
 • Rören måste vara rena och torra innan installationen kan genomföras.
 • Varierande godstjocklek. Du kan aldrig veta vilken godstjocklek det blir, det blir ojämnt, ibland tjock och ibland tunt.
 • Lagar inte större hål och sprickor. Det går inte att ”måla” ett hål tätt. Också svårt att komma åt ordentligt i förgreningar och böjar.
 • Snabb installation

Kort om Infodring med flexibelt foder
(Sacpipe Connection System)

 • Prefabricerat rörsystem som ska installeras av utbildad personal.
 • Olika foder har olika egenskaper. Det ska vara väldigt flexibelt.
 • Flexibla foder klarar böjar och dimensionsförändringar.
 • Ger alltid förutbestämd godstjocklek.
 • Grenrörsfoder ska alltid installeras för ett skarvfritt rörsystem. Förgreningarna måste förstärkas

parts-swe