Referenser

Trast räddar avloppet på en av Nordens största skolor

Rudbeckskolan i Sollentuna är en av nordens största gymnasieskolor och invigdes 1970. Skolan är renoverad flera gånger men avloppsrören i bottenplattan har förblivit orörda. Med över 45 år gamla avloppsrör av PVC-plast har det med tiden blivit flera läckage och blivit högaktuellt att renovera dem. Skolan blev helt enkelt tvungna att göra något åt avloppssystemet.

”På ett smidigt sätt har vi sett till att verksamheten kan fortsätta som vanligt. Lärare och eleverna har använt skolans lokaler med minimala störningar. Hittills har det bara varit kortare avstängning på avgränsade delar av avloppet.”
Ulf Englund, Trast AB
Läs mer

Avloppssystemet för 143 lägenheter säkrat

För Riksbyggen anslutna bostadsrättföreningen Malmöhus 8 i Limhamn, Malmö, var 143 lägenheter i fara för stora fuktskador där dåliga rör från 1956 läckte. Upptäckten av läckorna från lägenheternas stammar innebar ett skyndsamt arbete för att återställa rörens funktionalitet.

Kunden ställde stora krav både på utförande och resultat. Repipe tillsammans Sacpipe Connection System motsvarade alla deras krav. Både vi och kunden är väldigt nöjd med hela projektet från start till mål.
Kalle Tjärnvall, VD på Repipe
Läs mer