Vanliga frågor om relining

Frågor om relining? Vid upphandling av relining har kunden ofta många frågor kring vad som är vad och hur det fungerar. Det är bland annat inte så lätt för en novis att veta vad som är skillnaden på olika metoder och vilka krav som ska ställas på materialet och installationer. Vi har samlat några av de viktigaste frågorna här.

Har du andra frågor kontakta gärna någon av våra auktoriserade installatörer eller kontakta Sacpro som är leverantören av Sacpipe Connection System på info@sacpro.se eller 023-790 650.

Vad är relining?
Relining är ett samlingsbegrepp för renovering av avlopp i mark och fastigheter. Det finns framförallt två kategorier av relining - invändig beläggning av rören med en polyesterplast eller epoxiplast och infodring med foder. Sacpipe Connection System är ett system för infodring av avloppsrör i eller ut från fastigheten för rör med diameter från 50 mm till 250 mm.
Vilken är den största fördelen med Sacpipe Connection System?
Den medför minimal påverkan för de boende i fastigheten. Ingen utflyttning behövs och boende kan stanna kvar i lägenheten under hela installationsförloppet. Det är också kostnadseffektivt, hållbart och det är mindre avfall, buller och damm jämfört med ett traditionellt stambyte.
Kan de nya rören rensas på samma sätt som de gamla?
Högtrycksspolning och en hel del andra metoder fungerar bra som rengöring. Entreprenören har specifikationer om rensning/rengöring och kemikalieresistans.
Är Sacpipe connection system lämpligt för enskilda bostadshus?
Det beror på förutsättningarna och om det är ekonomiskt hållbart att göra i endast ett hus. Men självklart är systemet utvecklat för att installeras i alla typer av fastigheter, som lägenheter, villor, industrilokaler, badhus, sjukhus osv. För ett bra svar på denna fråga rekommenderar vi en inspektion av en auktoriserad Sacpipe-installatör.
Kan Sacpipe Connection System installeras i alla typer av avloppsrör?
Det har ingen betydelse vilken typ av material det befintliga rörsystemet är tillverkat av för det gamla röret används endast som en form. Det gamla röret kan rosta sönder efter installationen utan att ge några skador på det nya röret.
Vad ingår Sacpipe Connection System
Sacpipe Connection System infattar ett flexibelt och sömnlöst foder, Sacparts fodergrenrör för alla förgrening, nya anslutningar med Sacparts anborrningsgren samt Sacparts Relining Connection som är en säker övergång från ett traditionellt rör till ett relinat rör.
Varför ska vi välja en auktoriserad installatör som leverantör av Sacpipe Connection System?
Väljer du en auktoriserad installatör så vet du bland annat att de är utbildade för det systemet de installerar (Sacpipe connection System). De installerar enligt installationsbeskrivningen och dokumenterar allt med egenkontroller. Som medlemmar i branschorganisationen BRiF är installatörerna granskade i en tredjepartskontroll av SP. De använder ett system som är dokumenterat, testat och spårbart med en extrem flexibilitet och klarar både böjar och dimensionsförändringar utan veck vid en bra installation.
Måste nyrenoverade badrum och kök rivas för att installationen ska kunna genomföras?
Nej, i de flesta fallen behöver inte badrummen rivas. Allt beror på rörsystemets befintliga skick och vart rören är dragna. I köket måste i vissa fall ett underskåp lyftas ut eller att det öppnas upp i slitsen inne i ett skåp. I huvudsak så installeras rörsystemet från källare eller vind.
Blir dimensionen på röret mindre efter relining med Sacpipe Connection System?
Den minimala skillnaden som blir på det nya relinade röret är så liten att det inte har någon betydelse för rörets kapacitet. Avloppsrör är från start överdimensionerade och efter några år har beläggningar och fett samlats, då kan dimensionen ha minskat med 60% och fortfarande fungera bra.
Går ett hål i ett rör att relina?
Med Sacpipe Connection System går det utmärkt att infodra ett gammalt dåligt rör med både stora hål och sprickor, så länge fodret kan ledas vidare kan ett nytt rör installeras. Om fodret inte kan ledas vidare kan en pre-liner skjutas in i det dåliga röret så att fodret kan installeras. Det går alltså att infodra i stort sett hur dåliga rör som helst.
Vad är det för skillnad på Sacpipe Connection System och andra metoder för relining?
Det finns framför allt två olika tekniker för att renovera rör med relining i fastigheter –  infodring med flexibla foderrör eller invändig beläggning med härdplast. Sacpipe Connection System är ett system för infodring. Det är skillnad mellan infodring och beläggning både vad det gäller material, utförande och resultat. Det är också skillnad på Sacpipe Connection System och andra foder, det är i princip samma material i härdat tillstånd men Sacpipe Connection System använder fodret Brawoliner som är marknadens mest flexibla foder och är ett rundstickat foder istället för ett filtfoder som andra system använder. Det gör att det är mycket flexibelt och klarar både dimensionsförändringar och skarpa böjar.
Kan Sacpipe Connection System installeras i samband med andra renoveringar i fastigheten?
Ja, och det kan vara en fördel speciellt när det gäller badrumsrenovering, eller vid byte av kök, då avloppsledningar ändå inte används under en kort period. Ofta gör man flera olika typer av underhåll och renoveringar under samma period för att korta ner hantverkarnas tid i bostaden, vilket leder till mindre störningar för de boende.
Ska alltid ett grenrörsfoder installeras vid en relining?
Ja, grenrören är en av de mest utsatta delarna i ett avloppssystem. Det ska alltid installeras ett grenrörsfoder vid en relining. Det duger inte att installera ett foder från stickledningen som går ut i den infodrade stammen. Det kommer troligen bli ett läckage där framöver.
Hur länge håller de nya rören?
Sacpipe Connection System är certifierat av RISE och har därmed genomgått tester som visat att det har en åldringsbeständighet på minst 50 år och uppfyller kraven för användning vid invändig renovering av dag- och spillvattensystem i normal bostadsmiljö inom byggnader.
Går det att relina avloppsrören i badrummet?
Det beror på hur avloppet ser ut. Är det ganska enkla dragningar i badrummet så fungerar det utmärkt. Sacpipe Connection System har foder ner till 50 mm i diameter. Däremot kan avloppet i badrummet vara krångligt med små dimensioner, många böjar och flera förgreningar. I dem fallen är det inte alltid ekonomiskt försvarbart att relina med foder. Då väljer man istället att vänta på en kommande badrums renovering och byta avloppet helt istället. Inspekterar rören och om de är i mycket dåligt skick eller om det är läckage kan det vara lämpligt med en punktlagning eller så kan livslängden förlängas med en beläggningsmetod.
Hittade du inte vad du sökte?
Då är du varmt välkommen att höra av dig till oss.