Vad är en auktoriserad installatör av Sacpipe Connection System?

Vi ställer höga krav på våra auktoriserade installatörer av Sacpipe Connection System.
En auktoriserad installatör är ett företag som installerar Sacpipe Connection System och är auktoriserad av Sacpro AB som är leverantören av systemet. Det handlar om ett helhetstänkande, som omfattar allt från utbildning av installatörer tiII en snabb, miljömedveten och kostnadseffektiv installation med en garanterad hög kvalité. Som kund vet du att dina nya rör installeras med ett material av högsta kvalité som är testat och dokumenterat. Installatörerna är utbildade av Sacpro, installerar enligt Sacpipe Connection Systems installationsbeskrivning och dokumenterar allt med egenkontroller.
Auktoriserade företag ska bland annat:
  • Personal som installerar Sacpipe Connection System ska ha fullföljt utbildningen i systemet hos Sacpro AB.
  • Lämna tydliga offerter, kontrakt och dokumentation till beställarna.
  • Följer AB 04 och ABT 06.
  • Använder egenkontroller som lämnas till beställaren för att dokumentera installationen.
  • Installerar systemet enligt installationshandboken.
Som kund vet ni vad ni betalar för. Det är ett pålitligt system som används av flera olika installatörer som är utbildade på systemet. Ni vet att tester är gjorda på både foder och epoxi som installeras hos er. Det är en tryghet för er som kund.

BRiF

BRiF är branschföreningen för relining i fastigheter, något som de flesta av våra installatörer är medlemmar i och vi rekommenderar dem att vara det. Som medlemmar i branschorganisationen BRiF är installatörerna granskade i en tredjepartskontroll av SP.
Hitta installatör nära dig
Hitta närmaste auktoriserade Sacpipe-installatör