Kvalitet och miljö

Kvalitet & Miljö

Höga krav ger hög kvalitet

Kvalitet är mycket viktig för våra installatörer och för er som kund. Det är också därför som vi jobbar med material och komponenter som håller hög kvalitet under lång tid. I Sacpipe Connection System använder vi oss av ett material som motsvarar de höga krav som vi har på vårt system. Vi använder Brawoliner foder och härdplast.

Brawoliner är det ledande Europeiska varumärket och i vårt tycke det bästa fodret som finns på marknaden. Det är extremt flexibelt klarar både böjar och dimensionförändringar. Det håller en extremt hög och jämn kvalitet där varje batch testas innan leverans. Det är ständiga kontroller av kvalitén före, under och efter produktion i kombination med omfattande dokumentation av materialegenskaperna vilket garanterar genomgående hög kvalitet. Produkterna är tydligt märkta med batchnummer så att alla testresultat kan spåras i många år efter produktion.

Minimering av avfall och låg resursförbrukning

Jämfört med traditionellt stambyte innebär systemet att renoveringen kan genomföras utan onödig rivning och bilning av golv och väggar. Det blir minimalt med avfall och det är mycket resurssnålt, vilket minskar renoveringens miljöpåverkan. Det är en mycket bra renoverings metod för ett hållbart samhälle. Hantering av produkterna samt avfall är också en viktigt del i den utbildningen som alla våra auktoriserade installatörer har genomgått.

Testat och dokumenterat

Materialet i Sacpipe Connection System är mycket väl testat och dokumenterat för att motsvara ett system av absolut högsta klass inom relining både vad det gäller hållbarhet, flexibilitet, kemikaliresistans och miljöpåverkan.

Certifierat och P-märkt av RISE

Sacpipe Connection System har testats av RISE (tidigare SP) enligt deras nya certifierings regel CR 072. Certifieringen har visat att systemet har en hållbarhet på minst 50 år och uppfyller kraven för användning vid invändig renovering av dag- och spillvattensystem i byggnader. Läs mer ...

Certifierat av Eurofins

Sacpipe Connection System har klarat Eurofins certifiering (tidigare VTT), vilket är Finlands motsvarighet till RISE CR 072. I testet som genomförs av Eurofins ställs liknande krav som i RISE CR 072, men deras åldringsbeständighet testas för minst 30 år istället för minst 50 år.

DIBt typgodkännande

Vårt foder Brawoliner är DIBt-godkända både för renovering av rör i byggnader och markförlagda rör. Materialet överensstämmer också med flera internationella standarder såsom QUiK, kiwa, WRC CP308  och uppfyller samtidigt kraven i BS EN ISO 11.296-4: 2011.

Kemikalieresistans

Materialet är testat för en mängd olika kemikalier och dess påverkan på de nya avloppsrören. Materialet är mycket klara många kemikalier och är därför också mycket bra att använda i industrifastigheter. Allt finns dokumenterat på en lista över vilka kemikalier materialet klarar.

Bäst i test

IKT i Tyskland har två gånger gjort tester på relinade rör från de ledande varumärkerna på marknaden. Båda gångerna har vårt material Brawoliner fått utmärkelsen bäst i test.

Godkänt för dricksvatten

Relinade rör med Brawoliner är testat gentemot kraven för dricksvatten i Tyskland, hos Institutet för miljöhygien och miljömedicin i Gelsenkirchen. Resultatet blev att de kunde inte påvisa någon påverkan på vattnet och därför finns det inga reservationer ur vattenhygienisk synpunkt angående användning av Brawoliner vid renovering av avlopp.

Läs mer om vårt material: www.brawoliner.com