Referenser – Fokus på de boende

Dåliga avloppsrör i bottenplattorna

Bostadsrättsföreningen Blåmesen i Ludvika hade tidigare gjort ett omfattande stambyte, men avloppsrören i bottenplattorna lämnades utanför. Det är väldigt vanligt förekommande att fastighetsägare väntar med rören i bottenplattan vid ett traditionellt stambyte, på grund av all bilning, damm och längre störningar som blir för de boende. Förr eller senare blir ändå fastighetsägaren tvungen att göra något åt dem. Mindre bilning och kortare projekttid gör såklart att infodring med Sacpipe Connection System är ett mycket bra alternativ när det är dags för nya rör i bottenplattan. Med andra ord är det här ett typiskt fall av ett mycket vanligt förekommande projekt för relining med foder och grenrörsfoder. Det här projektet omfattade X huskroppar med X m rör och  X st förgreningar per huskropp.

Minimala störningar för de boende

För att störa de boende så lite som möjligt valde VVSteknik Rörinspektion och infodring AB att stänga av en stam i taget. De boende informerades i god tid inför projektstart om hur och när de skulle bli berörda av renoveringen. VVSteknik fortsatte att kommunicera med styrelsen och boende i Blåmesen under hela projektperioden. För varje stam som stängdes av gjordes en temporär omkoppling så att de boende aldrig blev utan avlopp. För ett av husen kunde inte en omkoppling ske för det fanns lägenheter på bottenvåningen och stammarna låg i dem. Det löstes smidigt med uppställda toalett- och duschvagnar. För att minimera störningarna för de boende och även för att värna om arbetsmiljön för VVStekniks installatörer impregneras fodren och grenrören i en mobil arbetsplats som stod uppställd utanför husen.

Märkte knappt av renoveringen

Hela projektet löpte enligt plan och VVSteknik installerade Sacpipe Connection System i en bottenplatta i taget, lugnt och metodiskt.

”Vi var hela tiden informerade om hur projektet fortlöpte men ändå märkte vi knappt av installatörerna. Det är ett väldigt bra betyg på VVSteknik.”

Förnamn Efternamn, Brf Blåmesen

Med fokus på en säker och ren arbetsplats, kvalité i utförandet och material samt kommunikation med beställaren genomfördes projektet hos Brf Blåmesen. De boende blev minimalt påverkade och kunde bo kvar i lägenheterna under hela projektet. VVSteknik lämnade kvar ett helt nytt avloppsystem och en mycket nöjd kund som nu har nya rör som  håller i ytterligare minst 50 år.

ENTREPRENÖR

VVSteknik Rörinspektion och infodring AB – auktoriserad installatör av Sacpipe Connection System

PROJEKTFAKTA

Kund/Omfattning
Brf Blåmesen, Ludvika
Avloppsystem från 1956, 6 huskroppar, X m, X st grenrör

Projektperiod
Juli 2014 – Januari 2015
Renoveringsteknik
Infodring med Sacpipe Connection System, dvs foder, grenrör och anborrningsgren. Infodringen kompletterades med spraylining(beläggning) i badrummen.

KONTAKT

VVSteknik Rörinspektion och infodring AB
023-70 41 00
info@vvsteknik.net
www.vvsteknik.net/rorinspektion-infodring