09
Jan

Statistik för Sacpipe Connection System sedan 2011

Vi har sammanställt statistik över hur mycket material som har installerats sedan 2011. Sacpipe Connection System lanserades redan 2008 men vi har bara försäljningsstatistik sedan 2011.

Statistiken är lite missvisade vad det gäller framför allt foder eftersom det alltid blir några kortbitar över på en installation men baserat på vår försäljning statistik har följande mängd av foder och grenrör installerats:

Foder:

681109 m foder har installerats mellan 2011 – 2016

Grenrör:

21322 st grenrör har installerats mellan 2011 – 2016

Utbildning:

Sedan 2009 har Sacpro AB tillhandahållit utbildning för Sacpipe Connection System. Under åren har system utvecklats och det har även utbildningen har gjort. Idag är det en tredagarsutbildning som bland annat innehåller installationsmetodik, egenkontrollsystem, säker epoxihantering och praktiska övningar i bland annat foder-  och grenrörsinstallation.

Totalt antal utbildade installatörer mellan 2009 – 2016: 191 st

Nu startar ett nytt år, där vi ska fortsätta vår ökning av både installationer av Sacpipe Connection System och antalet utbildade installatörer