Referenser – Avloppssystemet för 143 lägenheter säkrade

För Riksbyggen anslutna bostadsrättföreningen Malmöhus 8 i Limhamn, Malmö, var 143 lägenheter i fara för stora fuktskador där dåliga rör från 1956 läckte. Upptäckten av läckorna från lägenheternas stammar innebar ett skyndsamt arbete för att återställa rörens funktionalitet. Projektet omfattade 143 lägenheter fördelade i sex huskroppar med fyra våningar och efter ett noggrant urval av entreprenörer landande jobbet till slut hos Repipe Sverige AB, som är auktoriserad installatör av Sacpipe Connection System. De har stor erfarenhet av snabba och effektiva installationer i både stora och små renoveringsprojekt.

En smidig lösning för fastighetsägare och boende

143 lägenheter med avloppstammar och rörledningar i behov av renovering är ett stort projekt, och med läckande stammar behövdes mer än bara punktlagningar. Det krävdes ett helt nytt rörsystem. Sacpipe Connection System tillsammans med entreprenören Repipe motsvarade de kraven som ställdes i upphandlingen.
Innan Repipe installerade Sacpipe Connection System gick de igenom hela avloppssytemet för att reda ut hur dess kondition var. Innan dess att själva fodret installeras med hjälp av tryckluft, rengörs rören noggrant från smuts och rost. Efter rensningen upptäcktes det bland annat 17 hål i stammarna, vilket gjorde arbetet än mer angeläget. Hela processen med granskning, rengöring och montering av foder och grenrör gick snabbt och innebar inga eller få ingrepp i lägenheterna.

Nöjd kund

Arbetet påbörjades sommaren 2014 och den sista lägenhetens rör renoverades i januari 2015. Repipe Sverige AB installerade Sacpipes Connection System i alla sex huskroppars liggande och stående stammar tillsammans med grenrör och anborrningsgren.
– Kunden ställde stora krav både på utförande och resultatet. Repipes duktiga installatörer tillsammans Sacpipe Connection System motsvarade alla deras krav. Både vi och kunden är väldigt nöjd med hela projektet från start till mål.
Kalle Tjärnvall, VD, Repipe
I snitt tog det Repipe lite mer än en dag per lägenhet, vilket underlättade för de boende då avbrottet för vatten och avlopp inte blev lika långt som fallet är vid ett traditionellt stambyte. Föreningens sex huskroppar är idag utrustade med Sacpipe Connection System, och de boende kan leva på som vanligt med ett nytt avloppsystem som har en beräknad hållbarhet på över 50 år.

ENTREPRENÖR

Repipe
Repipe Sverige AB – auktoriserad installatör av Sacpipe Connection System

PROJEKTFAKTA

Kund/Omfattning
Brf Malmöhus 8, Riksbyggen
Avloppsystem från 1956, 143 lägenheter, 6 huskroppar, 4 våningar

Projektperiod
Juli 2014 – Januari 2015
Renoveringsteknik
Infodring med Sacpipe Connection System, dvs foder, grenrör och anborrningsgren. Infodringen kompletterades med spraylining(beläggning) i badrummen.

KONTAKT

Repipe Sverige AB
Kalle Tjärnvall
044-23 92 15
kalle.tjarnvall@spolarna.com
www.repipe.se / www.spolarna.com