12
Jan

Avloppssystemet för 143 lägenheter säkrat

För Riksbyggen anslutna bostadsrättföreningen Malmöhus 8 i Limhamn, Malmö, var 143 lägenheter i fara för stora fuktskador där dåliga rör från 1956 läckte. Upptäckten av läckorna från lägenheternas stammar innebar ett skyndsamt arbete för att återställa rörens funktionalitet.

Kunden ställde stora krav både på utförande och resultat. Repipe tillsammans Sacpipe Connection System motsvarade alla deras krav. Både vi och kunden är väldigt nöjd med hela projektet från start till mål.
Kalle Tjärnvall, VD på Repipe