16
May

VVSteknik

VVSteknik har två stycken grupper som går på större avloppsrenoveringar. En grupp som har Dalarna som område och den andra gruppen har Gävleborg. Med vårt Rörinfodringssystem, Sacpipe Connection System, säkerställer vi avloppets funktion och metoden har en testat livslängd på mer 50 år.  Vi jobbar metodiskt och noggrant med att analysera och förbättra standarden i
ditt avloppssystem. Vi jobbar i tysthet, utan buller och byggdamm. Kontakta oss gärna för mer information.