23
May

Söderlindhs

Söderlindhs AB är ett innovativt företag som etablerades 1993. Vi arbetar bland annat med underhåll av spill- och dagvattenledningar som är förlagda i både mark och fastighet. Vidare med cisternkontroll, torr- och grävsugning och relining. Relining eller rörinfordring som det också heter, är ett ekonomiskt och effektivt alternativ till ett traditionellt stambyte. Söderlinds har lång erfarenhet av relining och utför idag rörinfodring av bostäder och fastigheter till privatpersoner, företag, bostadsrättsföreningar och kommuner.  Vi är verksamma i hela södra Sverige med huvudkontor i Helsingborg. Kontakta oss gärna!