23
May

S-pipe Öst

S-pipe är ett komplett service och installationsföretag som utför både stora och små installationer. Dessa konstruerar och utför vi med minsta möjliga påverkan på vår miljö samt med största möjliga energibesparing som målsättning.
Vi har en kvalitet, miljö samt arbetsmiljöpolicy som ligger till grund för vårt arbete och har som målsättning att alltid bli bättre.
All anställd personal har en bred yrkeserfarenhet av de arbetsuppgifter man ställs för.