05
Apr

Över 700 km foder och 23 000 grenrör installerade

Efter varje månad summerar vi försäljningen för att se hur mycket Sacpipe Connection System material som är installerat. Vi har statistik från 2011 och när vi lägger till försäljningen i mars så visade det sig att vi passerat två viktiga milstolpar.

Nu finns över 700 km foder Brawoliner foder, som ingår i Sacpipe Connection System, installerat ute i fastigheter runt om i framför allt Sverige och Finland. Om vi ska vara exakta så är det 700204,5 m som installerats. Inte nog med att vi passerade gränsen 700 km foder, vi passerade även 23000 st grenrör och låg vid månadsskiftet mars-april på 23135 installerade grenrör.

All vår statistik är baserad på försäljningssiffror och det är inte säkert att varenda meter foder och varje grenrör är installerat men det är en mycket bra uppskattning. Nu tar vi sats mot nya mål, hoppas ni blir med på resan.